20th Anniversary of Slikarska kolonija Primož Trubar Moravske Toplice

17. 12. 2015 – 13. 1. 2016


Participating Artists:

Bernd Baldus, Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Nikolaj Beer, Rudi Benétik, Franc Berčič – Berko, Martin Bizjak, Vesna Blagotinšek, Lucijan Bratuš, Irena Brunec – Tébi, Boni Čeh, Robert Černelč, Sandi Červek, Bram D‘Hont, Jože Denko, Marija Flegar, Črtomir Frelih, Franc Golob, Endre Gönter, Milena Gregorčič, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Mihail Hodin, Zdenko Huzjan, Zmago Jeraj, Rado Jerič, Fulvio Juričić, Goce Kalajdžiski, Zuzana Kaliňaková, Narcis Kantardžić, Suzanne Király-Moss, Bojan Klančar, Dušan Klun, Janez Knez, Alenka Koderman, Martina Koritnik Fajt, Anka Krašna, Tomaž Kržišnik, Vladimir Makuc, Jožica Medle, Jože Meglič, Franc Mesarič, Imre Mólnar, Franc Novinc, Janko Orač, Otroci vrtca Moravske Toplice, Andrej Pavlič, Tomaž Perko, Tihomir Pinter, Silvester Plotajs – Sicoe,Vladimir Potočnik, Gregor Pratneker, Stanislava Pudobska  Sluga, Milan Razboršek, Igor Rehar, Aleš Sedmak, Anton Seifert, Branko Simčič, Apolonija Simon, Rudi Skočir, France Slana, Darko Slavec, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Viktor Šest, Samo Šiles, Lučka Šparovec, Veljko Toman, Vinko Tušek, Peter Vernik, Žarko Vrezec, Jože Vrščaj, Aleksander Vukan, Huiqin Wang, Vinko Železnikar.