Fine Art Effort in Gorenjska 85

7. 2. 1986 - 4. 3. 1986 Works Participating Artists: Herman Gvardjančič. Izidor Jalovec, Henrik Marchel, Karlo Kuhar, Vinko Železnik, Zmago Puhar, Gorazd Satler, Vinko Tušek, Janez Ravnik, Jože Eržen, Pavel Florjančič, Dušan Lipovec, Miha Dalla Valle, Melita Vovk, Nejč Slapar, Milan Batista, Mario Petrič, Franc Novinc, Črtomir Frelih, Boni Čeh, Ive Šubic, Franc Vozel, [...]

DHLM – Ten Years Later

10. 1. 1986 - 2. 2. 1986 Works Participating Artists: Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar, Franc Mesarič