1. medregionalna razstava Gorenjska, Goriška, Pomurje

23. 2. 1990 – 18. 3. 1990

Z deli umetnikov Sandija Červeka, Jožeta Denka, Štefana Galiča, Ignaca Medena, Franca Mesariča in Vladimirja Potočnika, ki živijo in delajo v Pomurju, in tistimi Nikolaja Beera, Marjana Gumilarja, Štefana Hauka in Zdenka Huzjana, ki so rojeni tukaj, živijo in delajo pa izven naše pokrajine, želimo na tej medregionalni razstavi opozoriti na afirmacijo pluralizma večpomenske slojevitosti znotraj naštetih značilnosti aktualnega trenutka pri nas.

Franc Obal


Sodelujoči avtorji:

Nikolaj Beer, Sandi Červek, Jože Denko, Štefan Galič, Marjan Gumilar, Štefan Hauko, Zdenko Huzjan, Ignac Meden, Franc Mesarič, Vladimir Potočnik, Boni Čeh, Herman Gvardjančič, Karel Kuhar, Henrik Marchel, Franc Novinc, Marko Tušek, Vinko Tušek, Franc Vozel, Lucijana Bratuša, Karima Azada, Marjan Konič, Marko Pogačnik, Rene Rusjan, Rudi Skočir, Klavdij Tutta