10 let slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice

17. 11. 2005 – 7. 12. 2005

Slikarska kolonija v Moravskih Toplicah v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, Evangeličanske cerkve v Sloveniji in Občine Moravske Toplice se je leta 1995 pridružila dinamičnemu likovnemu dogajanju v Pomurju, ki se je poleg dela v institucionalnih javnih zavodih s področja likovne umetnosti – Galeriji Murska Sobota, Zavodu za kulturo Lendava OE Galerija-Muzej, Zavodu za kulturo in izobraževanje Ljutomer, Galeriji Anton Trstenjak in Galeriji PAC Zavarovalnice Triglav – uveljavilo tudi znotraj takrat že tradicionalnih srečanj likovnih umetnikov v mednarodni likovni koloniji Lendava in Slikarski koloniji Izak v Lipovcih, pozneje pa še v likovnih kolonijah v Ormožu in Vino Art v Dobrovniku.

                                                                                          Franc Obal


Avtorji

Bernd Baldus, Igor Banfi, Nikolaj Beer, Rudi Benétik, Franc Berčič – Berko, Irena Brunec – Tébi, Boni Čeh, Robert Černelč, Črtomir Frelih, Štefan Galič, Milena Gregorčič, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Zdenko Huzjan, Zmago Jeraj, Rade Jerič, Fulvio Juričić, Goce Kalajdžiski, Suzanne Király – Moss, Bojan Klančar, Janez Knez, Alenka Koderman, Martina Koritnik – Fajt, Tomaž Kržišnik, Vladimir Makuc, Jožica Medle, Jože Meglič, Franc Mesarič, Franc Novinc, Andrej Pavlič, Silvester Plotajs – Sicoe, Vladimir Potočnik, Tone Seifert, Branko Simčič, Apolonija Simon, Marjan Skumavc, France Slana, Rok Slana, Vida Slivniker – Belantič, Samo Šiles, Veljko Toman, Vinko Tušek, Peter Vernik, Marij Vrenko, Žarko Vrezec