EUphoria

10. 6. 2004 – 4. 7. 2004

EU-forija (evforija) je razstava, na kateri so se imeli možnost srečati izvrstni umetniki, ustvarjalci iz petih novih članih Evropske unije, pri čemer jim je bila dana možnost predstaviti njihove kulturne korenine in individualne vizije. Predstavljanje. Reprezentiranje njih samih, lastne skupnosti, njihovi zgodovinskih izkušenj in hkrati smernic za prihodnost.
Na tej razstavi so se srečali umetniki iz Slovenije, Češke, Slovaške, Estonije in Madžarske, ki se predstavljajo s svojo individualno govorico skupnosti, nasproti si stojijo kot Obrazi, preko svojih stvaritev pa so spregovorili s polemičnim, kritičnim in diskurzivnim tonom.
Če se na pričujoči razstavi ozremo po slikah, se v stvaritvah zrcalijo naš lasten obraz in obrazi drugih. Gre za izvrstne stvaritve in umetnike, ki se jim je zdelo pomembno, da nastopijo skupaj, drug ob drugem, in da s svojo odprtostjo vključijo v prostor igre tudi občinstvo; pojmovanje nikoli ni sklenjeno, spodbuja k nenehnemu preporodu in tako razpolaga z zmožnostjo pomladitve kontinuitete rodov na robu prepadov in prelomnic. Brez praznine in izpraznitve.

János M. Lehota


Avtorji:

Igor Banfi , Dubravko Baumgartner , Zoltan Gabor, Endre Gonter, Cvetka Hojnik, Zdenko Huzjan, Ferenc Király, Suzanne Király Moss, András Berkes, Dóra Berkes, Tibor Buraházi, György Csuta, György Ezüst, Zoltán Ezüst, József Gyecsek, István Kotnyek, Lázslo Lonovics, Zoltán Ludvig, Imre Nágy, Lászlo Nemes, György Dolán, Ján Kelemen, Aleksej Kraščenič, Ján Hlavatý, Urmas Berecki, Kalman Karin