Grupa 676. Ivo Bošnjaković, Endre Göntér in Oto Jurgec

20. 11. 1981 – 9. 12. 1981

Grupa 676, ki jo sestavljajo arhitekt Ivo ošnjaković, likovni pedagogi Endre Göntér, oto Jurgec, Ivo irci in fotograf Jovo Radović, je bila ustanovljena v Murski Soboti pred dobrimi petimi leti. Letos se po medsebojnem dogovoru predstavljajo samo prvi trije člani – vsak z večjim številom eksponatov. Kot gostje skupine pa hkrati razstavljajo tudi likovniki iz Ptuja: brata Jelko in Marjan Berlič ter Branko Zorec.
Razstava del samo treh članov Grupe 767 nam ne more dati celovitega in objektivnega poglda nad vrednostjo in pomenom skupine v sodobnem likovnem dogajanju v Prekmurju. Zagotovo pa so prizadevanja posameznih članov skupine ustvarjalen prispevek domačih ustvarjalnih sil k še večji popularizaciji in razmahu likovne produkcije, ki v tem času poteka v našem ožjem kulturnem prostoru.
Franc Obal

Sodelujoči avtorji:  Ivo Bošnjaković, Endre Göntér, in Oto Jurgec