Likovna prizadevanja na Gorenjskem 85

7. 2. 1986 – 4. 3. 1986

Letošnja razstava del gorenjskih likovnih umetnikov je za razliko od prejšnjih tematsko opredeljena. Prikazala naj bi podobo mesta in človeka v njem kot si ju zamišlja umetnik. Ni pa pri tem pomembna samo njuna zunanja podoba, temveč tudi odnos, ki ga čuti slikar do svojega življenjskega okolja in v nič manjši meri do soljudi, s katerimi ga veže ista urbanska sredina. 

Cene Avguštin


Sodelujoči avtorji: Herman Gvardjančič. Izidor Jalovec, Henrik Marchel, Karlo Kuhar, Vinko Železnik, Zmago Puhar, Gorazd Satler, Vinko Tušek, Janez Ravnik, Jože Eržen, Pavel Florjančič, Dušan Lipovec, Miha Dalla Valle, Melita Vovk, Nejč Slapar, Milan Batista, Mario Petrič, Franc Novinc, Črtomir Frelih, Boni Čeh, Ive Šubic, Franc Vozel, Mirna Pavlovec, Alenka Kham-Pičman, Cveto Zlate, Berko, Teos Perme, Marko Burja