Likovni izraz v otroških delih

13. 5. 1983 – 22. 5. 1983