MARJAN GUMILAR. Razbita površina
17.11. 2022 – 18.1.2023

MARJAN GUMILAR. Razbita površina

17. november 2022 – 18. januar 2023

Galerija Murska Sobota

Akademski slikar Marjan Gumilar je znano in cenjeno ime slovenske likovne umetnosti, ki ga na ustvarjalni poti spremljamo že skoraj štiri desetletja. Sodi v krog umetnikov, ki je v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja vzniknil na postulatih visokega modernizma. Po študiju je Gumilar ostal v Ljubljani, kjer še danes deluje kot uspešen likovni ustvarjalec in tudi pedagog, saj je od leta 2007 tudi profesor slikanja in risanja na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Pričujoča razstava je njegova tretja samostojna razstava v Galeriji Murska Sobota, kjer v okviru stalne zbirke hranimo trinajst Gumilarjevih del. Od njegove zadnje samostojne razstave v murskosoboški galeriji je minilo trinajst let. Čeprav nekatera razstavljena dela nosijo starejšo letnico, pa jedro tokratnega razstavnega koncepta predstavlja najnovejši, izključno slikarski cikel, ki je na prvi pogled precej nehomogen in ga umetnik še ni poimenoval. Nastajal je v zadnjih treh letih, torej v obdobju, ki ga je močno zaznamovala pandemija koronavirusa in posledično tudi burno družbeno dogajanje, tako na globalni kot lokalni ravni.

Gumilar neobremenjen z oznakami in umeščanji v umetnostne tokove nenehno raziskuje izrazne možnosti klasičnega slikarstva. Njegov slikarski izraz se umešča v prostor med abstrakcijo in figuraliko, med katerima sproščeno prehaja. Umetniku bolj kot družbenokritični realizem, pogosto manifestiran skozi nove medije, instalacije in performanse, predstavlja  izziv iskanje senzibilnosti in sublimnega v izvirni slikarski govorici. V duhu postmodernizma njegove najnovejše slike ne izpričujejo velikih zgodb in ene resnice, so le fragmenti oz. kodi. Njihov ohlapen interpretativen okvir s številnimi nosilci pomena, nasičenimi barvami in napolnjenimi kompozicijami se nikoli zares ne poveže v dokončno izrekljivo pripoved.

Razstavna postavitev odlično izpričuje konsistentnost Gumilarjevega opusa. Skozi formalno-vsebinske poudarke najnovejših del namreč dobimo uvid tudi v umetnikove pretekle, na prvi pogled zelo raznolike serije in cikle, nedvomno pa se v najnovejših delih tudi že kažejo poteze ali vzgibi tistega, kar se bo v prihajajočih delih šele izkristaliziralo. Gumilarjeva razstava nam torej ponudi mojstrsko sintezo tistega, kar je umetnik že ustvaril, tistega, kar ustvarja danes, in tudi zametke tistega, kar bo ustvaril v prihodnosti. (Povzeto iz besedila Irme Brodnjak Firbas v razstavnem katalogu.)


Marjan Gumilar (1956, Murska Sobota) je v letih 1976–1980 študiral v Ljubljani na Visoki šoli za telesno kulturo, kasneje pa slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Študijsko je nekajkrat potoval v Pariz, med drugim leta 1991 s štipendijo nagradnega sklada Zorana Mušiča in leta 1993 s štipendijo Ministrstva za kulturo države Francije. Leta 2004 je preko Ministrstva za kulturo RS in Soros – Zavoda za odprto družbo bival v studiu v New Yorku. Vzporedno je vsa leta samostojno razstavljal in sodeloval na skupinskih in tematskih razstavah doma in po svetu. Za svoje delo je leta 1991 prejel Veliko nagrado za slikarstvo XVI. Jugoslovanskega bienala mladih na Reki. Leta 1993 je prejel Rembrandtov cekin fundacije Rembrandt in leta 2017 še Jakopičevo nagrado za življenjsko delo. Univerza v Ljubljani mu je leta 2005 podelila priznanje pomembnih umetniških del. V letih 1987–2007 je deloval kot samostojni umetnik. Leta 2007 je bil habilitiran za področje slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je zaposlen kot profesor za slikanje in risanje.


Kustodinja razstave: Irma Brodnjak Firbas

Postavitev razstave: Marjan Gumilar, Irma Brodnjak Firbas


Spremljevalni program

  • četrtek, 24. november 2022, ob 10. in 17. uri: brezplačni javni vodstvi po razstavi (Irma Brodnjak Firbas)
  • sobota, 3. december 2022, Ta veseli dan kulture: ob 10. in 17. uri: brezplačni javni vodstvi po razstavi (Irma Brodnjak Firbas); med 14. in 16. uro: likovna delavnica za družine (Jelka Geder-Kosi)
  • četrtek, 15. december 2022, ob 10. in 16. uri: Pomežiki – vaje gledanja in sproščanja ob umetniških delih Marjana Gumilarja (Jelka Geder-Kosi)
  • torek, 20. december 2022, med 9. in 12. uro: Izdelava prazničnih voščilnic in okraskov – likovna delavnica za odrasle (Irma Brodnjak Firbas, Jelka Geder-Kosi)
  • četrtek, 12. januar 2023, ob 17. uri: predavanje Motiv okna v zgodovini likovne umetnosti (Irma Brodnjak Firbas)