MIRKO RAJNAR. Up / ANDREJ PERKO. Temnine
14.5. – 23.6. 2021

Mirko Rajnar. Up / Andrej Perko. Temnine

MIRKO RAJNAR. Up

“Rajnarjeve slike predstavljajo mehka opna med fizičnim in metafizičnim, med vsakdanjim in nevsakdanjim. Tako svetloba kot krožno razlivajoči se madeži so v ikonografskem smislu nosilec skrivnosti, simbol upanja, novega življenja in rasti. Svetlobne pike in reže sevajo svetlobo na površino slike in nas vabijo, da bi pogledali izza slike, vendar je svetloba premočna, da bi sploh kaj uzrli. Madeži in svetlobni pojavi na Rajnarjevih slikah pogosto nastopajo v vlogi nepričakovanega in tujega ter nas s tem opominjajo, da se lahko dogodki odvijajo drugače od naših pričakovanj, po svoji lastni logiki. In kot razmišlja tudi umetnik, je utečene in vnaprej pričakovane rezultate možno spremeniti le z zavestno usmeritvijo k določenemu cilju, kar pa zahteva določen napor. Pri Rajnarju se je slednji udejanjil v izjemni slikarski virtuoznosti.”

Irma Brodnjak Firbas (iz razstavne zloženke)

Mirko Rajnar (r. 1961, Murska Sobota). Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1988. Živi in dela v Murski Soboti.


ANDREJ PERKO. Temnine

“Minevanje, dvoumnosti in skrite podobe, ki jih ustvarjajo podobotvorne geološke plasti, so prav tako tudi glavni motivi Perkovega cikla Temnine. Fotografije iz tega cikla so začele nastajati že leta 1972 (negativi so bili pozneje digitalizirani), kar nam govori o tem, da se je umetnik tej tematiki posvetil zelo premišljeno in brez kakršne koli naglice. Tudi sicer je ena izmed osnovnih značilnosti Perkovih fotografij ta, da je v njih edina kategorija, ki je vseskozi navzoča, ravno Čas. Hkrati je neulovljivi Čas za umetnika tudi ena izmed tistih kategorij, ki sploh omogočajo tako nastanek podob, kakor tudi vseh njihovih metamorfoz, ki podobo delajo živo. Za razliko od cikla Terra mirabilis, v tem ciklu lokacije niso natančno določene, Perko v tem ciklu zajame svet kot celoto, v kateri so kraji, med katerimi sicer tako v geografskem, kakor tudi kulturnem smislu, obstaja velika razdalja, postavljeni v neki imaginarni prostor. V tem prostoru se razdalje spreminjajo v bližine.”

Robert Inhof (iz razstavne zloženke)

Andrej Perko (r. 1946, Ljubljana). Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in kasneje študiral na likovni smeri ljubljanske Pedagoške akademije. Živi in ustvarja v Vipavskem Križu.