Panonia 81

29. 4. 1982 – 21. 5. 1982

Če se ozremo na razstavljena umetniška dela in se spominjamo prejšnjih postaj, spet lahko opazimo nove sorodne poteze v umetniški miselnosti treh pokrajin. Razen izrecnega integriranja tehničnih rešitev in pojavnih oblik lahko govorimo tudi o vsebinskem bližanju med osebnostmi specialnega karaktera in umetniškimi skupinami. V preteklih štirinajstih letih je bila za razstave Pannonia najbolj značilna humaniteta in dominantnost stveri člveških razsežnosti. Na tej ali oni stani meje to najbrž opazijo tudi obiskovalci, ki so si že večkrat ogledali razstavo. Tako umetniki kot publika s že mimo začetnega obdobja bližanja in spoznavanja. To, da se ponovno odločamo za našo skupnost, pomeni novo kvaliteto in razširja meje prvotnega namena in cilja. Stopajoč v novo desetletje, naša skupna dejavnost mora to izražati v razstavnih dvoranah, da prepriča čim več ljudi o tem, da odkritosrčno, iskreno sožitje ima perspektivo. 

dr. Gábor Bándi


Sodelujoči avtorji: Dóczi László, Farsang Sándor, Gácsi Mihály, Geszler Mária, Horváth János, Kustár Zsuzsa, Majthényi Károly, Sz. Egyes Emma, Vértesi Péter, Wolfgang Baminger, Franc Hametner, Josef Laubner, Herbert Kerschbaum, Herbert Schuegrl, Hermann serient, Franz Vass, Johannes Wanke, Feri Zotter, Jože Denko, Štefan Galič, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Jože Horvat Jaki, Lojze Logar, Henrik Marchel, Franc Mesarič, Franc Novinc, Borut Vild