Panonska motivika v likovnih delih Ludvika Vrečiča, Karla Jakoba, Lajčija Pandurja in Franca Küharja

9. 1. 1987 – 1. 2. 1987


Sodelujoči avtorji: Ludvik Vrečič, Karel Jakob, Lajči Pandur in Franc Kühar