Razstava del iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota – 1.del SLIKARSTVO

1. 9. 2005 – 25. 9. 2005

Od nekdaj velja, da je krona znanstvenoraziskovalnega dela na likovno-galerijskem področju postavitev stalne muzejske zbirke. V mislih imam postavitev stalne zbirke sodobne likovne umetnosti Galerije Murska Sobota z likovnimi deli 20. stoletja in novejšimi stvaritvami. S ciklusom treh razstav želimo javnosti in stroki predstaviti umetniška dela, ki jih v svojem fundusu hrani Galerija Murska Sobota. Začetek pridobivanja del sega v leto 1972 in se nadaljuje do današnjih dni.

Pričujoča razstava in katalog pomenita nadaljevanje dosedanjih predstavitev del v lasti soboške galerije, ki smo jo obelodanili s katalogom leta 1988, in z dvema zvezkoma, izdanima v letih 1992 in 1994. Letošnja razstava in katalog pomenita začetek načrtnega, strokovno dokumentarnega predstavljanja del s področja slikarstva.

                                                                                          Franc Obal