Razstava dijakov programa tehnik oblikovanja Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota
9.9. – 29.9. 2021

OB PREGLEDNI RAZSTAVI DIJAKOV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TEHNIK OBLIKOVANJA, MODULA GRAFIČNO OBLIKOVANJE,  NA SREDNJI POKLICNI IN TEHNIŠKI ŠOLI MURSKA SOBOTA V GALERIJI MURSKA SOBOTA

 Od 9. septembra 2021 je v galerijskih prostorih na ogled pregledna razstava dijakov modula grafično oblikovanje na murskosoboški poklicni in tehniški šoli. Z izobraževanjem za grafičnega tehnika je šola začela v šolskem letu 2013 /2014 in v preteklem šolskem letu je z odlično zaključenim 4. letnikom (4 diamantne in 2 zlati maturantki) končala šolanje 4. generacija dijakov. Na ogled smo postavili izdelke, ki so nastali v zadnjih letih  pri predmetih grafično oblikovanje, risanje in likovna teorija.

Učitelji se trudimo, da iz plahih in uka željnih  devetošolcev, ki se vpišejo v program tehnik oblikovanja, v štirih letih šolanja zrastejo in se razvijejo samostojni, kreativni in strokovno podkovani mladi strokovnjaki, ki z veliko žlico zajemajo nove izzive ter so pripravljeni na  odgovorno, natančno in samostojno delo.

Dijake skozi štiri leta šolanja pripravimo na kakovostno življenje in na vseživljenjsko izobraževanje, trudimo se povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja, razvijati sposobnosti kritičnega mišljenja, presojanja ter samostojnega ustvarjalnega procesa. Učno vzgojni program je zastavljen tako, da dijaki pridobijo znanja iz likovne teorije, risanja, umetnostne zgodovine ter grafičnega oblikovanja. Z nadgradnjo v sodobnih oblikovalskih računalniških programih znajo dijaki pri zaključnih nalogah od ideje do končnega produkta uporabiti delovna orodja, s katerimi lahko prikažejo ali celostne grafične podobe ali ilustracije, plakate, oblikovanje knjig, logotipov ali tisk na tekstilne produkte. Izdelke vsako leto predstavimo na zaključni razstavi, dijaki pa v pridobivanju novih izkušenj najdejo smiselnost in uporabnost. Na takšen način pride do izraza posameznikov pristop do realizacije konkretnega produkta, ki naj bo uporaben in tržno naravnan. Pričujoča razstava nas popelje skozi posamezne strokovne predmete od prvega do četrtega letnika ter nam prikaže, kako dijaki teorijo uporabljajo v praksi in se pri tem usposobijo za reševanje različnih oblikovalskih nalog z izbiro različnih metod in strategij, organizacijo dela ter smotrno uporabo delovnih sredstev in materialov. S spoznavanjem zakonitosti likovnega jezika ter vlogo različnih medijev so dijaki zmožni ustvarjalnosti in produkcije v različnih medijih, prav tako pa se izkažejo v natančnosti, doslednosti in sistematičnosti pri reševanju zadanih nalog.

organizator razstave: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota