Samostojna razstava slik in objektov Ignaca Medena

12. 4. 2007 – 6. 5. 2007

Medenove stvaritve, vezane na likovne zakonitosti konkretne umetnosti, sodijo med prva tovrstna umetniška dela pri nas. Z njimi je obelodanil celostni prikaz razvoja problematike notranjih in zunanjih ploskovnih in prostorski dimenzij likovnih stvaritev. Svoje razmišljanje gradim na povezavi razvojnih faz, ki so naznanile odmik od slikovnega polja kot nosilca iluzije mimezisa k snovnosti likovnih stvaritev, očiščenih razlkičnih ikonografskih tem. Na ta način je njegova ustvarjalnost postala zavezana sama sebi in ni ji potrebno služiti nikomur in ničemur; zavezana je zgolj problematiki notranjih in zunanjih likovnih zakonitosti. V tem se Meden razlikuje od sodobnih slovenskih likovnih umetnikov, katerih stvaritve so v službi idej, vezane na življenje, sprejete in doživete intuitivno in ekspresivno.

                                                                                                                                                                       mag. Franc Obal


Ignac Meden

Ignac Meden se je rodil leta 1951 v Depala vasi. Študiral je na akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1981.  Živi in dela v Murski Soboti in Šalovcih na Goričkem.