Štefan Balázs. Potovanje po rožnem vrtu

9. 5. 1997 – 27. 5. 1997

Razstava slikarij Štefana Balázsa predstavlja obdobje zadnjih petih let 1992-1997. Usmerjena je na povezano izpoved, pri kateri je vodilna nit doživljanja iskanje s pomočjo formalnih in vsebinskih sprememb  stvarnosti. 
Naslov razstave in besedila odraža misleno metodo pri delu slikarja, ki je iskalec v sistemih in njihovih razpadih, je fasciniran z odkritji in razočaranji, po poti, ki nima enoznačne smeri “per aspera ad astra”, ampak je prepoznavno razhajajoča in stekajoča, rotirajoča in skratka spoštljiva sredina – žarišče in njegovo iskanje.

Gabriela Garlatyová