Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju

24. 10. 1984 - 18. 11. 1984 Na razstavi so predstavljeni likovni ustvarjalci, ki so rojeni v Pomurju ali pa dlje časa živijo in delajo v naši pokrajini, in to ustvarjalci najsarejše živeče generacije, rojene v obdobju med obema vojnama, do najmlajše, rojene v 60. letih. Vsak povabljenec lahko sodeluje z največ tremi deli (po [...]

Feri Kűhar. Kipi

29. 6. 1984 - 29. 7. 1984 Naša razstava kiparskih del Ferija Kűharja je pravzaprav njegova prva samostojna razstavam ki je nastala devetintrideset let po njegovi mnogo prerani smrti. Na njej poskušamo predstaviti čim več ohranjenih del, ki so nastala v sorazmerno kratkem obdobju njegovega ustvarjanja, t.j. od leta 1937 do 1944. Ob pregledu kiparskega [...]

Gabrijel Kolbič. Plastike, risbe in grafike

23. 3. 1984 - 3. 4. 1984 Dela Gabrijel Kolbič (1913-1996) 1913                rojen 13. marca v Velki v Slovenskih goricah 1932-1936    študiral na Umetnoobrtni šoli v Pragi pri profesorju Jozefu Maratki in prof. Karlu Dvoraku 1936-1939    študiral na praški likovni akademiji pri prof. Otokarju Španielu 1947                nastopi mesto profesorja risanja in umetnostne vzgoje na Prvi [...]

Likovna prizadevanja na Gorenjskem 83

7. 2. 1984 - 29. 2. 1984 Dela Sodelujoči avtorji: Boni Čeh, Herman Gvardjančič. Karel Kuhar, Henrik Marchel, Franc Novinc, Vinko Tušek, Franc Vozel, Cveto Zlate

11. mednarodna razstava likovne kolonije v Lendavi

17. 1. 1984 - 31. 1. 1984 Čeprav poslednja, že enajsta mednarodna kolonija v Lendavi v organizacijskem smislu ne prinaša nikakršnih novosti, saj je docela zvesta svojim jasno začrtanim programskim izhodiščem, se gledalcu to pot ponuja povsem sveža podoba, podoba, ki jo preveva barvitost in občutje slikarstva novega izraza. S tem že tradicionalno vsakoletno umetniško [...]