Sodobno likovno prizadevanje v Pomurju 1987

29. 12. 1987 - 29. 1. 1988 V projekt razstave pomurskih likovnih ustvarjalcev smo vključili večinoma umetnike, rojene po letu 1950. Seveda s tem ne moremo računati na ubranost predstavljenih del, kajti gre predvsem za retrospektivno prezentacijo njihovih kretivnih dosežkov in hotenj. Sodelujoče avtorje povezuje, bodisi po rojstvu bodisi po bivanju, dani geografski prostor, kajpak [...]

Nikolaj Beer, Sandi Červek, Marjan Gumilar, Zdenko Huzjan in Franc Mesarič. Slike

30. 10. 1987 - 23. 11. 1987 Iz analiz likovnih uzrazov Nikolaja Beera, Sandija Červeka, Marjana Gumilarja, Zdenka Huzjana in Franca Mesariča lahko razberemo, da koreninijo predvsem v značilnostih severnoevropskega ekspresivnega slikarstva. Slikarski izraz naštetih ustvarjalcev združujr izrazito osebno tesnobno razpoloženje, dramatično občutje domače krajine, depresiven, zamolkel kolorit, avtentična, eruptivna, nemirna, dolga ali kratkka slikarska [...]

Maksim Gaspari – ilustrator

11. 9. 1987 - 10. 10. 1987 Maksim Gaspari Maksim Gaspari se je rodil 26. januarja1883 v Selščku nad Cerknico. Na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju je študiral slikarstvo. Za svoje delo je leta 1953 prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 14. novembra 1980.

8. jugoslovanski bienale male plastike

18. 6. 1987 - 18. 8. 1987 Zbrani avtorji na osmem bienalu razen tega da opozarjajo na specifične izraze v Jugoslaviji in na možnost, da po načelu analognosti sklepamo o istozvočnosti poetik v naši umetnosti in umetnosti na splošno, omogočajo tudi takole sklepanje: ne glede na an alitično raziskovanje različnih materialov, na količino, ki je [...]

Sodobna umetnost iz Beljaka

8. 4. 1987 - 30. 4. 1987 Dela Sodelujoči avtorji: Sandro Bianchet, Hans Bischoffshausen, Caroline, Günter Egger, Helmut Fian, Gustav Januš, Cornelius Kolig, Konrad Koller, Heinz Peter Maya, Valentin Oman, Heinz Ortner, Stefan Passernig, Barbara Plecko-Putz, Robert Primig, Peter Putz, Viktor Rogy, Johann Julian Taupe

Štefan Galič. Grafike 1972-1987

13. 3. 1987 - 5. 4. 1987 Štefan Galič  Rodil se je 19. januarja 1944 v Lendavi. Diplomiral je na likovnem oddelku Pedagoške akademije v Ljubljani leta 1965 in leto dni služboval kot likovni pedagog. Leta 1967 se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, diplomiral leta 1971 in nato nadaljeval študij na [...]

Ignac Meden. Slike

13. 2. 1987 - 1. 3. 1987 Ignac Meden Ignac Meden se je rodil leta 1951 v Depala vasi. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1981.  Živi in dela v Murski Soboti in Šalovcih na Goričkem.

Koloristi 86

6. 2. 1987 - 1. 3. 1987 Dela Sodelujoči avtorji: Boni Čeh, Alenka Kham-Pičman, Cveto Zlate, Vinko Tušek, Franc Novinc, Henrik Marcel