Ignac Meden. Slike in objekti

14. 12. 1990 - 10. 1. 1991 Avtorjevo zavestno iskanje posebnih oblik – ročaj, držalo delovnega orodja, sekire, motike…, za katere lahko rečemo, da izražajo visok idejni nivo ljudske zavesti (delo, gibanje, eksistenca…), omogoča Ignacu Medenu novo estetsko spekulacijo znotraj osnovnih silnic »nove umetnosti«, kjer pojmujemo barvo kot element prostora, zrak kot element časa in [...]

Jože Kološa – Kološ. Ciklus fotografij Sobota moje mladosti

28. 9. 1990 - 28. 10. 1990 Jože Kološa-Kološ se je svojemu rojstnemu mestu oddolžil na najbolj prepričljiv in izrazen način: podobe propadajočega, izginjajočega in minljivega sveta, kakršnega je ujel v objektiv ustvarjalnega nemira, predstavljajo organsko enotnost njegovega umetniškega ustvarjanja. Iz njegovih, v žaru ustvarjalnega zanosa narejenih posnetkih Sobote veje tenkočutna lirika melanholične panonske barvitosti, [...]

Zoran Bogdanović. Skulpture in risbe

9. 9. 1990 - 2. 12. 1990 Risba predstavlja v Bogdanovićevem procesu ustvarjanja pomembno izrazno sredstvo. Smatramo jo lahko kot zapis prisotnosti in jasnosti takojšnjega, hipnega, trenutnega, sprotnega ali pa kot sled nekega pogleda, vizije, mišljenja, imaginacijo likovne zamisli za končno realizacijo plastičnega izraza. Bogdanovićeve skulpture-objekti, objekti in instalacije odkrivajo avtorjevo izredno stalistično fleksibilnost kreativne [...]

Nande Vidmar. Risbe, akvareli in grafike med obema vojnama

7. 9. 1990 - 23. 9. 1990 Dela Nande Vidmar Rojen 17. avgusta 1899 v Proseku (Prosecco) pri Trstu.  Slikal je slike in grafike iz kmečkega življenja, ki odkrivajo socialnokritično ozadje. Njegova kasnejša dela pa so vse bolj shematizirane figure in predmeti ter eksperimentiranje z barvo. Leta 1978 je prijel Prešernovo nagrado. Umrl je 16. junija 1981 [...]

Sandi Červek. Slike in risbe

29. 6. 1990 - 22. 7. 1990 Cilj, ki si ga je slikar zastavil, je skoraj dosežen. Nadaljnje poenotenje slike bi zahtevalo monokromijo h kateri Červekovo slikarstvo sicer teži in zabrisanje poteze, ki prav v svojem urejenem ritmu predstavlja umetnikov rokopis, individualizacijo njegovega slikarstva. V njej lahko vidimo (seveda ob fizični uresničitvi s pomočjo barvnega [...]

Oloris

26. 4. 1990 - 20. 5. 1990 Dela

17. razstava mednarodne likovne kolonije Lendava

23. 3. 1990 - 18. 4. 1990 Lendava si je letos, ko je bila že 17. zapored prizoriše likovne kolonije, ponovno prislužila vzdevek »mednarodna«. V že običajno dvojezičnost , prisotno na slehernem koraku v mestu in najbližji okolici, so se znova pomešali drugi jeziki in se zlili v nenavaden »likovni orkester«. V duru in molu, [...]

1. medregionalna razstava Gorenjska, Goriška, Pomurje

23. 2. 1990 - 18. 3. 1990 Z deli umetnikov Sandija Červeka, Jožeta Denka, Štefana Galiča, Ignaca Medena, Franca Mesariča in Vladimirja Potočnika, ki živijo in delajo v Pomurju, in tistimi Nikolaja Beera, Marjana Gumilarja, Štefana Hauka in Zdenka Huzjana, ki so rojeni tukaj, živijo in delajo pa izven naše pokrajine, želimo na tej medregionalni [...]