Franc Mesarič. Doma 1984-1994

8. 12. 1994 - 8. 1. 1995 Mesaričev likovni izraz je koncipiran na ekspresionističnih elementih s poudarjenim racionalnim in konstruktivnim pristopom, v katerem ohranja avtor spontanost in inteligentnost ter ju zna izraziti. Le-to zaznamo skozi Mesaričeve premišljene prehode klasičnih zvrsti likovne umetnosti druge v drugo, tako risbe v slikarstvo, ki vključuje v sebi objekte, ki [...]

Slikarska kolonija Lipovci 94

30. 9. 1994 - 10. 10. 1994 Dela Sodelujoči avtorji: Nikolaj Beer, Sandi Červek, Irena Čuk, Zlatko Gnezda, Zdravko Jerkovič, Izidor Horvat – Izak, Janez Knez, Mišo Knez, Samo Pajek, Oto Rimele, Severina Šproger

Sandi Červek. Slike

7. 7. 1994 - 31. 7. 1994 Za Červekov slikarski izraz lahko rečemo, da ga vseskozi zaznamuje racionalno zastavljeni in konstruktivno izvedeni slikarski postopek gradnje slikovne površine. Takšnega ga prepoznavamo že v njegovih zgodnjih risbah, ki odražajo deljenje, grupiranje in nastajanje posameznih kompozicijskih celot. Tudi prehod v »slikarsko telo« kot avtohtonega vsebinskega nosilca, je pogojen [...]

Žarko Vrezec. Slike (1994)

27. 5. 1994 - 26. 6. 1994 Ustaviti pa se moramo ob še enem bistvenem elementu Vrežčeve slike, ob črti, ki jo slikar zariše na to površino. Ta črta je fragmentirana zaradi strukture slike, a je hkrati skrajno realna in materialna. Na prvi pogled se lahko zdi, da gre zgolj za kompenzacijski element, vendar ni [...]

4. medregionalna likovna razstava: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, ljubljansko območje, Prekmurje, slovenska obala, Štajerska, Zasavje

15. 4. 1994 - 15. 5. 1994 Selektorji, umetnostni zgodovinarji in likovni kritiki so v utemeljitvah svojega izbora, zapisanega v katalogu razstave izpostavili izrazite osebne likovne izraze, ki jih ne moremo povezovati niti vodoravno niti horizontalno, saj so odraz subjektivnih pristopov in razmišljanj avtorjev znotraj sodobnih tokov figurativnega, brezpredmetnega in morda še kakšnega umetniškega snovanja ob [...]

Krešimir Novak. Slike, skulpture, koncepti

11. 3. 1994 - 4. 4. 1994 Krešimir Novak, slikar – samouk moderne individualne senzibilitete (sicer strokovnjak za plastične mase), je obremenjen z okoljem, s svojimi življenjskimi in profesionalnimi izkušnjami. Njegova ideja iskanja je vedno povezana z ilustracijo potrošniške družbe, s težnjami za »tehnološkimi popravki«, stilskimi vajami in z diskretnimi komentarji družbe. Vse to je, v [...]

Razstava del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije 1994

28. 1. 1994 - 6. 3. 1994 Na 2. razstavi del likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije prevladujejo slikarji z že izoblikovanim osebnim, na gesti, na znaku, na slikarski potezi slonečim likovnim izrazom. Tako pomeni domača, panonska krajina vsebuje izhodišče za ustvarjalnost Štefana Hauka, Vladimirja Potočnika, Nikolaja Beera, Zdenka Huzjana, Endreja Göntérja in Jožeta Denka. V [...]