Ivan Leskošek. Fotografije

9. 4. 1998 - 3. 5. 1998 Avtorja zanimajo mikavnosti, ki jih zaradi hitrega tempa življenja mnogi sploh ne opazijo. Večinoma izhaja iz naravnih oblik, manj je predmetov. Med prve sodijo cvetovi, plodovi, polžje hišice… in njihovi deli, ki jih je izbral zaradi lastnih likovnih kvalitet (strukture, oblike, kompozicije) ter zanimivosti njihovega združevanja. Kaže pa [...]

25. razstava Mednarodne likovne kolonije v Lendavi

13. 3. 1998 - 5. 4. 1998 S sadovi letošnje mednarodne lendavske likovne kolonije, ki je brez predaha dosegla že jubilejno srebrno številko 25, smo znova bližje začetnim, malone romantičnim izkušnjam kolonijskega druženja slikarjev krajinarjev. Pretežna bera letošnjih kolonijskih del je namreč ubrana na priljubljeno temo pejsaža, ki je v preteklosti pri slikanju na prostem [...]

Jože Ciuha. Slike in risbe

13. 2. 1998 - 8. 3. 1998 Likovni prostor postane prizorišče interpretacij vsebinskih mnogoplastnosti Ciuhovih idej, zvščenih v simultana dogajanja, prežeta s posebno čutno atmosfero mnogoterosti in hkratnosti medsebojnih odnosov figuralnih kompozocij, pogojenih s slikarjevo osebno svobodo, izraženo v lastnem filozofskem pogledu na svet in dogajanja v njem, ki so pogosto nepredvidljiva ali naključna, zato [...]