Marija Lucija Stupica. Ilustracije

20. 12. 2001 - 20. 1. 2002 Svet, ki ga ustvarja Marija Lucija Stupica, je svet nežnosti, pričakovanj, radosti in hkrati svet bolečine in strahu. Nevsiljivo sočutje in milina, ki prevevata njene ilustracije, nosita v sebi čustven naboj, ki pa se s svojo resnostjo izogne vsakemu sentimentalizmu. Zasnova tega likovnega sveta je takšne narave, da [...]

Nikolaj Beer. Slike

20. 12. 2001 - 20. 1. 2002 Beer je v svojih rojstnih Križevcih na Goričkem slikal napise na pogreben kočije. Kot je bila navada v protestantskih krajih, je šlo za svetopisemske napise. Eden izmed njih je bil tudi napis: »Danes meni, jutri tebi.« Namen takih napisov je bil, žalujoče napotiti na razmislek o kratkotrajnosti človeškega [...]

Wilhelm Heiliger. Konkretna fotografija

9. 11. 2001 - 9. 12. 2001 Heiligerjeva zavestna odločitev za fotografijo, se pravi za praktičen in mobilen umetniško ustvarjalen medij, mu danes, v času globalizacije, omogoča hitro in učinkovito komunikacijo s celotnim svetom, posebej s tistim izbranim kulturnozgodovinskim, sociološkim in geografko pogojenim ambientom, ki je napolnjen z intenzivno svetlobo in odraža nek poseben, za umetnika [...]

Neznani Lojze Spacal. Slike in risbe

11. 10. 2001 - 2. 11. 2001 Razstava »Neznani Lojze Spacal« odkriva del njegovega manj znanega opusa, sebinsko vezanega prav na Slovensko Istro. Predstavljene risbe in slike na papirjum v poslednjem letu njegovega življenja naključno najdene na podstrešju njegovega tržaškega stanovanja, nam ponujajo tudi zgodovinski vpogled v mojstrovo najbolj raziskujoče obdobje, ko se je radikalno [...]

Mednarodni trienale male plastike 2001

1. 6. 2001 - 16. 9. 2001 Širina arhitektonske plastike – to je bila namreč razpisana tema v letu 2001 – se torej kaže zlasti v njeni samostojnosti (neodvisnosti, nevezanosti), predvsem pa v skladnosti in logiki notranjosti oziroma njene zgradbe, gradnje sploh, dalje v razmerju do prostora pa še posebej, kjer predpostavljamo njeno izrazito aktivno [...]

Raznovrstnost in enost. Slike

7. 3. 2001 - 7. 4. 2001 V načinu, kako najmlajša generacija danes pristopa k likovnim problemom, je torej opazno dvoje: na eni strani upošteva tradicijo, vzore, modernistično polpreteklost, na drugi strani skuša uveljaviti pritajene razmejitve in razumevanje lastnih pozicij, lastne navzočnosti v razsežju zgodovinskega smisla. Gre za vztrajanje na dialoškem polju, za razumevanje dejavne [...]

Razstava del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije

2. 2. 2001 - 25. 2. 2001 Razstavljanje članov društva, tako individualno koz skupinsko, je najpomembnejše poslanstvo, s katerim lahko bogatimo kulturno ponudbo naše regije, saj hkrati ugotavljamo, da je prav domača likovna umetnost eden od ključnih promotorjev naše pokrajine, čeprav se žal samo ustvarjalci tega včasih premalo zavedamo. Iz navedenega je razvidna tudi bodoča [...]