Sandi Červek in Zdenka Žido. Slike

19. 12. 2002 - 12. 1. 2003 Skupna razstava Zdenke Žido in Sandija Červeka predstavlja hvalnico slikarstvu, še toliko bolj, ker je pri obeh umetnikih problem svetlobe glavni problem. Svetloba pa predstavlja enega od osnovnih pogojev človeškega vida in hkrati s tem tudi slikarstva nasploh. Razlika med slikarstvom Zdenke Žido in Sandija Červeka ni takšne [...]

Vasilije Ćetković Vasko. Skulpture malih dimenzij

14. 11. 2002 - 8. 12. 2002 Skulpture malih dimenzij Vasilija Ćetkovića Vaska so unikatna umetniška dela, ustvarjena v kiparjevem zanosu in predanosti izbranemu ciklusu, ko se Ćetković izrazi do skrajnih meja lastne umetniške moči. Morda nas zavedejo skupne slogovne značilnosti in podobni kiparski nagovori, vendar ostaja Ćetković dosleden pri oblikovanju in modeliranju v glini [...]

Franc Bencak. Objekti in slike

10. 10. 2002 - 6. 11. 2002 Likovna ustvarjalnost Franca Bencaka, po letih najstarejšega člana Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije, odraža njegovo veliko ljubezen in vero v ustvarjalno moč likovna umetnosti. Znotraj nje se ni zadovoljil le z enostavnim »nedeljskim« preslikavanjem narave, marveč je v njej iskal možnost za odkrivanje svojih kreativnih sposobnosti in [...]

Bogdan Čobal. Slike in grafike

12. 9. 2002 - 3. 10. 2002 Neutrudno raziskujoča umetniška osebnost akademskega slikarja Bogdana Čobala predstavlja sintezo ustvarjalca in likovnega teoretika, s čimer se je kot likovni pedagog večino delovne dobe ukvarjal tudi poklicno. V njegovem celovitem likovnoustvarjalnem opusu se enakovredno in soodvisno prepletata slikarstvo in grafika, podkrepljena hkrati z intenzivnimi likovnoteoretskimi raziskavami, s katerih [...]

Robert Černelč. Slike

12. 7. 2002 - 4. 8. 2002 Černelč konstruira svoje likovno polje kot agresivno jedro, ki stvari k sebi privlači, a jih ravno tako od sebe odriva. Tako na slikah nastajajo konfliktni segmenti komplementarnih barv, ki pripomorejo k temu, da slika kot celota izgleda izjemno napeto in nervozno. Slikar ne zapolnjuje toliko svojih slik s [...]

Silvije Arc Popovič. Skulpture in objekti

14. 6. 2002 - 7. 7. 2002 Popovičeva izoblikovana in konstruirana dela iz navidezno cenenih in enostavnih materialov dobijo v galerijskem prostoru drugačen, umetniško definirani status slike, kolaža, risbe, označen s prehodom iz dvodimenzionalne slikovne površine v trodimenzionalen, prostorsko delujoč objekt, artefakt ali skulpturo malih dimenzij. Z njimi je Silvije Arc Popovič na svoj način definiral [...]

Jože Denko. Fotografije

9. 5. 2002 - 5. 6. 2002 Fotografija je svoj heroičen razvoj, skozi katerega se je utemeljevala kot umetniška fotografija, temeljila na mediju črno bele fotografije. Ta pa po svoji naravi ni mogla biti osredotočena na barvite atmosferske pojave. S tega stališča Denko morda tvega, da se predstavi kot konservativen avtor. Vendar taka trditev ne [...]

Suzanne Király-Moss. Slike

11. 4. 2002 - 5. 5. 2002 Avtonomnost lastnega kreativnega in likovnega jezika Suzanne Király Moss se giblje v razponu od lirično občutenega in emocionalno doživetega slikarstva do materializiranega, s prepoznavno strukturalno gradnjo izoblikovanega slikovnega nosilca. Odkrijemo jo v slojevitosti epiderma slikovne površine, sestavljene iz različnih predmetnih oblik kroga, ovala, jedra, pike, packe, črte, spirale, [...]