Vladimir Potočnik. Slike in akvareli

11. 12. 2003 - 20. 1. 2004 Dela Vladimir Potočnik Vladimir Potočnik je rojen 8. marca leta 1943 v Gradcu (Avstrija). Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študij zaključil s specialko pri profesorju Maksimu Sedeju leta 1967.

Natalija Šeruga. Slike

17. 10. 2003 - 20. 11. 2003 Slikarski opus Natalije Šeruga je avtorsko izredno prepoznaven. Ponekod slikarka sicer podatkovno preobremeni posamezno sliko in bi v likovnem smislu »manj« pomenilo več. Risba je v nekaterih momentih – predvsem pri lobanjah – brez potrebe infantilna, pri slikanju dlak in perja pa se izgubi občutek taktilnosti. Natalija Šeruga, [...]

Vladimir Makuc. Slike in kipi

4. 9. 2003 - 4. 10. 2003 Preprostost in poenostavljenost Makučevih form nam razkrivata enega temeljnih principov modernistične umetnosti 20. Stoletja, v katerih sta poudarjena hotenje po prvinskih, primarnih formah in neposrednost izraza. Kot je to formuliral Constantin Brancusi v enem izmed svojih aforizmov: »Preprostost ni namen v umetnosti, vendar jo kljub temu dosežemo že [...]

Mihael Rudl. Slike

7. 8. 2003 - 27. 8. 2003 Mihael Rudl pristopa k slikarskim problemom, ki temeljijo na problematiziranju vzpostavljenih barvnih –oblikovnih odnosov ter njihovih mentalno prostorskih mediger; je pristen raziskovalec slikovnega polja – tako njegovega neomejenega psihičnega prostora kot fizičnih omejitev, ki jih določa sam format. Njegovo slikarstvo se ne vrti okrog površinskih in predhodno artikuliranih [...]

Likos. Jubilejna razstava 1963 – 2003

16. 7. 2003 - 3. 8. 2003 Likos Murska Sobota je bržkone ena prvih povojnih ljubiteljskih likovnih sekcij v Sloveniji, saj je leta 1973, ko se je ustanovilo združenje likovnih skupin v okviru Zveze kulturnih organizacij Slovenije, delovala že polnih 10 let. V tem obdobju 40 let je organizacijska in vsebinska plat delovanja ljubiteljskih likovnikov [...]

Mirko Bratuša. Navadni kipi

6. 6. 2003 - 2. 7. 2003 Bratuševa misel je zaznavo galerijskega prostora preusmerila v idejo o razstavi v njem, o predstavitvi svojega kiparstva. Miselni proces se je usmeril v iskanje umetniških del, s katerimi bo kos preseči zgolj goli, resda arhitektonsko razgiban in živahen galerijski prostor v njegovem duhovnem razumevanju in doživetju, in začel [...]

Gašper Jemec. Turbolence senc

7. 3. 2003 - 28. 3. 2003 Pri slikah Gašperja Jemca je videti, kot da bi vidni svet uporabljal mimikrijo in se človeškim očem predstavljal zgolj v formi kriptograma. Ta svet je svet notranjega miru in spokoja. Slikar uživa v upodabljanju naključnih gibanj barvnih mas, ki pa jih na določeni stopnji začne nadzorovati. Vendar to [...]

Anton Buzeti. Karikature

5. 2. 2003 - 28. 2. 2003 Večina karikatur s svojo neposrednostjo in nemetaforičnostjo povsem zgreši svoj namen in se utopi v transparentni banalnosti. Likovni pedagog Anton Buzeti je eden izmed redkih, ki pozna likovne zakonitosti karikature in v njej tudi neizmerno uživa. Karikatura, s katero se ukvarja, je predvsem situacijska. Če se pred visoko [...]