Nikolaj Beer. Slike in risbe

15. 12. 2005 - 20. 1. 2006 Nikolaj Beer je eden od redkih slikarjev, ki tudi lastne ustvarjalne krize in poraze sprejemajo brez samopomilovanja  in obtoževanj vsega in vsakogar okrog sebe. Po nekajletnem obdobju likovnega zatišja je Beru zopet uspelo najti tisto prvinsko moč, ki je odlikovala njegova dela do sredine devetdesetih let. Značilnost, ki [...]

10 let slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice

17. 11. 2005 - 7. 12. 2005 Slikarska kolonija v Moravskih Toplicah v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, Evangeličanske cerkve v Sloveniji in Občine Moravske Toplice se je leta 1995 pridružila dinamičnemu likovnemu dogajanju v Pomurju, ki se je poleg dela v institucionalnih javnih zavodih s področja likovne umetnosti – Galeriji Murska Sobota, Zavodu [...]

Razstava eksponatov mednarodnega tekstilnega trienala iz Nove Galerije v Szombathelyu

6. 10. 2005 - 30. 10. 2005 Na Madžarskem velja Galerija iz Szombathelya za muzej likovne umetnosti, kar je tudi res, saj večino njenih stalnih in priložnostnih razstav predstavlja prav material s področja likovnih umetnosti. Hkrati pa je pomembno dejstvo, da od leta 1990 sodi v našo zbirko tekstilni fond izredne vrednosti, katerega formiranje je [...]

Razstava del iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota – 1.del SLIKARSTVO

1. 9. 2005 - 25. 9. 2005 Od nekdaj velja, da je krona znanstvenoraziskovalnega dela na likovno-galerijskem področju postavitev stalne muzejske zbirke. V mislih imam postavitev stalne zbirke sodobne likovne umetnosti Galerije Murska Sobota z likovnimi deli 20. stoletja in novejšimi stvaritvami. S ciklusom treh razstav želimo javnosti in stroki predstaviti umetniška dela, ki jih [...]

Irina Rahovsky Kralj. Portreti in avtoportreti

7. 7. 2005 - 31. 7. 2005 Za Irino Rahovsky Kralj, ki več kot 30 let ustvarja portrete, smemo reči, da vseskozi goji in ohranja značilen likovni izraz, ki ga po uporabi umetniških sredstev kot oblik osebnega izražanja uvrščamo v okvir široko pojmovanega fauvističnega in ekspresionističnega portreta. Kar zadeva formalni in vsebinski karakter, gre za [...]

Alenka Viceljo. Sanje v porcelanu

22. 6. 2005 - 1. 7. 2005 Alenka Viceljo se ukvarja z nekonvencionalno tvornostjo znotraj sodobne likovne umetnosti. Material, ki ga izbira za svojo umetniško izpoved, je porcelan. Opiranje na posebnost uporabljene materialne mase se implicira v specifične formovne in historične entitete, saj je »zavedanje materiala« ena osnovnih opredelitev njenega likovnega dela. Nesporna in evidenta [...]

Irena Brunec-Tébi. Fontana misterioznih stičišč

9. 6. 2005 - 1. 7. 2005 »Potovanje skozi labirint bo mogoče doživljati kot metaforo življenja,« razlaga avtorica projekta. »Ljudje začenjamo svoje potovanje v temi in življenje nas samo vodi proti svetlobi. Kdor gre po tej poti, doživi naposled razsvetljenje.« Lahko si že predstavljamo videz spomeniškega kompleksa s kopnimi in vodnimi potmi, z bronastimi plastikami [...]

Andrej Jemec. Slike in grafike

12. 5. 2005 - 3. 6. 2005 Pri stilu in načinu Jemčevega slikarstva gre za pravi Action Painting. Interakcija hipnega vtisa njegove refleksije narekuje hitro dokončanje slike, ki je zdaj zajeta v vsej svoji neposrednosti. Čeprav je razkroj predmetnega sveta dosleden, se ponekod barvni madeži – ravno obratno Leonardovemu strmenju v madeže na starih zidovi [...]

Žarko Vrezec. Slike

14. 4. 2005 - 5. 5. 2005 Vrezčeve slike, tudi takrat, ko so naslikane monohromno, vsebujejo neko tiho notranje žarenje. Vir svetlobe je vedno postavljen v notranjost slike, v prostor med slikovnim poljem in steno, se pravi v plasti, ki razmejujejo vidno od nevidnega. Namesto klasične perspektive nastopi plastenje barvne materije. Iz pretežno gladke površine [...]

Skupinska razstava del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije

4. 3. 2005 - 24. 3. 2005 Skupinska razstava del članov DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE Razstavljalci: Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Nikolaj Beer, Franc Bencak, Dare Birsa, Ivo Bošnjakovič, Irena Brunec – Tébi, Robert Černelč, Jože Denko, Marika Danč Roth, Endte Gonter, Marjan Gumilar, Štefan Hauko , Zdenko Huzjan, Ignac Meden, Franc Mesarič, Franc [...]