Janez Marenčič. Fotografije

7. 5. 2009 - 4. 6. 2009 Formalna premišljenost in pretehtanost Marenčičevih posnetkov nikoli nista bila rezultat srečnega naključja. Po fotoaparatu je namreč posegel šele, ko si je ustvaril dokončno podobo o fotografskem posnetku, njegovi vsebinski sporočilnosti, premišljenem kompozicijskem redu in kotu snemanja, usklajenih barvnih ali tonskih razmerjih. V prepričanju, da je moč fotografije v [...]

Jožef Muhovič. Iz oči v oči s prezenco

9. 4. 2009 - 30. 4. 2009 Muhovičevo slikarstvo je vseskozi predvsem intimno, tudi takrat, ko gre za izjemno velike formate, ki gledalca povsem obvladujejo. Njegova platna nam govorijo predvsem o praznem prostoru, oziroma o iluziji, ki je tudi taka kot je, predvsem stvar dogovora. Tisto, kar je interpretativno, je sama možnost konstrukcije tega prostora [...]

Umetnine iz Prekmurja.Od romanike do modernizma

5. 2. 2009 - 5. 4. 2009 Razstava želi predstaviti poglavitne mejnike umetnostnozgodovinskega razvoja od romanike do modernizma v Prekmurju. Razstavljeno je nekdanje umetnostno bogastvo, ki so ga skozi stoletja nabrale plemiške rodbine in cerkve in ki se sedaj na razstavi druži z umetninami iz javnih in zasebnih zbirk. Med umetninami, ki zarisujejo   najpomembnejše mejnike [...]