NAPREJ V PRETEKLOST (4.): Iz galerijskih depojev

 
Ob aktualni razstavi Marjana Gumilarja spomnimo tudi na trinajst njegovih umetnine (grafik in slik), ki so del stalne zbirke Galerije Murska Sobota. V skladu z zbiralno politiko skušamo v stalno zbirko pridobiti najbolj reprezentativna dela iz posameznih ciklov v umetnikovem opusu in s takšnim izborom nakazati njegov razvojni lok.