Naprej v preteklost (4.): IZ GALERIJSKIH DEPOJEV

Ob aktualni razstavi grafik in risb Bogdana Borčića se spomnimo še na njegovo slikarsko razstavo z naslovom Najdene stvari, ki je bila v naši galeriji na ogled v letu 2011. V istem letu je umetnik v stalno zbirko Galerije Murska Sobota podaril sliko Pet malih školjk (2009), ki se navezuje na čas, ki ga je Borčić kot otrok in mladostnik preživel pri sorodnikih v Komiži na hrvaškem otoku Vis. V razstavnem katalogu je o umetnikovem slikarskem ciklu Najdene stvari kustos dr. Robert Inhof zapisal:  

“Bogdan Borčič vedno znova najde načine, kako izmojstriti svoje slikarstvo, prav tako mu vedno znova uspe doseči tisto stanje duha, ki ga Shunryu Suzuki imenuje duh začetništva. Vedno znova se vrne v to stanje začetništva in začetnega navdušenja, s katerim se navdušenje izkušenega mojstra ne more primerjati. Morda je Tomaž Brejc ravno zaradi tega Borčičev stil lucidno imenoval »najbolj mladosten starostni stil«. Komiške konobe, ribe, ribiške osti, lageraška izkušnja, slikarjev atelje in najdene stvari se sklenejo v gladki ali kosmasti »pozitivni« praznini Borčičevih slik. V tej nebuli srečamo časovni in prostorski moment, v katerem se vse plasti dobrih in slabih, a venomer osebnih izkušenj, sinkretistično prepletajo. Nobena od posamičnih pomenskih ali spominskih stvari ni v ospredju, ni več nobenega vrednostnega ločevanja na ospredje in ozadje, na prej in pozneje. Slika postane meditativno polje, v katerem se brez antagonizma srečata slikarjeva utopija in distopija.”

#BogdanBorčić #GalerijaMurskaSobota #naprejvpreteklost #veselimuzej