Odprtje razstav Vladimirja Makuca in Nandeta Vidmarja