Pomežik likovnim pedagogom in mladim umetnikom(1. del): KLAVDIJA CELEC, MATJAŽ GEDER, FILIP KULČAR, KATJA PÁL, DAMJAN SOVEC, TANJA TRAJBARIČ LOPERT

Vaje gledanja in sproščanja oči ob umetniških delih zagotovo sodijo med tista dejanja, ki krepijo in obogatijo naše bivanje v tem svetu. Komu vse smemo pomežikniti v galeriji in iz galerije?
 
 
Veliko srečanj z ustvarjalci okrepi naše vezi skozi priprave na posamezno razstavo, skozi postavljanje, skozi pogovore z ustvarjalci in opazovalci razstavljenega. Poseben zorni kot predstavljajo srečanja z likovnimi in ostalimi pedagogi ter šolskimi skupinami. Posebna zahvala velja iz galerije vsem pedagogom, ki v svoj program vključujete redne obiske razstav, s katerimi razvijate in poglabljate pozitivno izkušnjo, spontanost, aktivnost, ustvarjalnost in razvoj svojih učencev. Vse to seveda od vas zahteva tudi priprave na obisk, sodelovanje s kustosom pedagogom in po ogledu razstave še vodenje ustvarjalnega procesa. Veliko rezultatov vidimo tudi pri sodelovanju pri posameznih projektih in natečajih, kjer dobivate otroci, učenci in dijaki in s tem tudi njihovi mentorji spodbudne potrditve.
 
V zadnjem času je vse to prestavljeno v elektronsko komuniciranje, kar nas vse skupaj povezuje na poseben način. Kako pa so ob vsem opravljanju službenih poslanstev aktivni, ustvarjalni in uspešni tudi nekateri likovni pedagogi in mladi umetniki, si poglejte na priloženih fotografijah njihovih del in na povezavah do njihovih spletnih strani in razstav.