PREDMET MESECA: Elma Alić, Sedeča figura, 2000

 
Muzeji in galerije smo varuhi zgodovine in kulturne dediščine. Imamo moč, da preko primerov iz zgodovine opozarjamo na nasilje in temne dogodke človeštva, da učimo in se skupaj zavzemamo za boljši jutri. Naše poslanstvo so skrb za dediščino, za demokracijo in svobodo. Naša naloga je, da kredo »nikoli več vojn!« povemo glasno in opozarjamo na nasilje. Predmeti, ki jih objavljamo, so zgodbe o nesmiselnosti vojn in trajni želji po miru ter blaginji za vse.
 
As guardians of history and cultural heritage, museums and galleries have the power to warn about humanity’s violence and dark events based on historical examples; to teach and make joint efforts for a better tomorrow. It is our mission to protect heritage, democracy, and freedom. It is our duty to speak out our credo, “War never again!” and call attention to violence. The items we post tell stories of the futility of war and a permanent desire for peace and prosperity for all.