Majski salon ZDSLU

18. 5. 2007 – 18. 6. 2007


Participating Artists: Peter Abram, Marina Bahovec, Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Nikolaj Beer, Bojan Bensa, Berko, Marin Berovič, Franc Bešter, Beti Bricellj, Dragica Čadež, Tjaša Celestina, Boleslav Čeru, Marjeta Cvetko, Rado Dagarin, Polona Demšar, Jože Denko, Boge Dimovski, Vesna Drnovšek, Erna Ferjanič, Marija Flegar, Metod Frlic, Marjetka Godler, Klementina Golija, Josip Gorinšek, Tomaž Gorjup, Stojan Grauf, Milena Gregorčič, Urška Heller, Anton Herman, Goran Horvat, Milena Houška Pavlin, Anka Hribar Košmerl, Svetlana Jakimovska Rodič, Marko Jakopič, Barbara Jakša Demšar, Barbara Jakše Jeršič, Karmen Jazbec, Irena Jeras Dimovska, Stane Jeršič, Duša Jesih, Bojan Klančar, Janez Knez, Mišo Knez, Alenka Koderman, Ignac Kofol, Štefanija Košir Petrič, Ljerka Kovač, Samo Kovač, Jasna Kozar, Ervin Kralj, Arven Šakti Kralj Szomi, Benjamin Kumprej, Jože Lužar, Aprilija Lužar, Ksenija Makarovič, Roman Makše, Vladimir Makuc, Janez Matelič, Jože Meglič, Franc Mesarič,Jana Mihelj, Nataša Mirtič, Adolf Mljač, Ivo Mršnik, Dušan Muc, Majk Mulaček, Zoran Ogrinc, Željko Opačak, Janko Orač, Andrej Pavlič, Mirna Pavlovec, Metka Pepelnak, Miha Perčič, Mario Petrič, Damjana Plešnar, Boštjan Plesničar, Silvije Arc Popovič, Ignac Premoša,Marjan Prevodnik, Milena Pušlar, Ljubo Radovac, Janez Ravnik, Damjana Rešman, Nataša Ribič, Anton Seifert, Samo Šiles, Gorazd Šimenko, Nejč Slapar, Stanislava Pudobska Sluga, Iztok Šmajc – Muni, Irena Špendl, Tanja Špenko, Damjana Stopar, Jože Tonig, Klavdij Tutta, Rudi Uran, Mira Uršič Šparovec, Manja Vadla, Emi Vega, Drago Vit Rozman, Žarko Vrezec, Tatjana A. Weber, Alojz Zavolovšek, Rok Zelenko, Nina Zelenko Mijatovič, Klavdij Zornik in Vinko Železnikar.