Zaposleni

Zaposleni v Galeriji

man-dark-avatar_318-9118
Direktor: dr. Robert Inhof, muzejski svetnik
woman-avatar_318-9146
Kustodiat: Irma Brodnjak Firbas, muzejska svetovalka
woman-avatar_318-9146
Muzejski vodnik: Jelka Geder-Kosi
man-dark-avatar_318-9118
Računovodja: mag. Dalibor Geder
man-dark-avatar_318-9118
Tehnični delavec: Branko Horvat