20. obletnica Slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice

17. 12. 2015 – 13. 1. 2016

Mednarodna Slikarska kolonija Primož Trubar Moravske Toplice tako nadaljuje s svojo prepoznavnostjo in udejanjanjem ideje, ki jo zasleduje tudi Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, da tudi v likovni umetnost prispevajo svoj delež k razvoju in k napredku, ne samo tega ožjega prekmurskega prostora, temveč tudi širšega slovenskega in evropskega. To je bila tudi ideja za katero se je zavzemal Primož Trubar, ki je bil najprej glasnik nacionalnega slovenskega izraza in z njim tudi širšega evropskega. O tem priča obsežna in bogata zbirka likovnih del, ki ostajajo v lasti požrtvovalnih in neutrudnih organizatorjev v Prekmurju. Njihova dovolj pestra in raznolika likovna govorica zagotavlja namreč tej slikarski zbirki edinstven vpogled v pomembno umetnostno zgodovinsko zakladnico sodobne likovne umetnosti, kot njen organski del dragocene kulturne dediščine.

mag. Franc Obal, umetnostni zgodovinar


Avtorji

Bernd Baldus, Igor Banfi, Dubravko Baumgartner, Nikolaj Beer, Rudi Benétik, Franc Berčič – Berko, Martin Bizjak, Vesna Blagotinšek, Lucijan Bratuš, Irena Brunec – Tébi, Boni Čeh, Robert Černelč, Sandi Červek, Bram D‘Hont, Jože Denko, Marija Flegar, Črtomir Frelih, Franc Golob, Endre Gönter, Milena Gregorčič, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Mihail Hodin, Zdenko Huzjan, Zmago Jeraj, Rado Jerič, Fulvio Juričić, Goce Kalajdžiski, Zuzana Kaliňaková, Narcis Kantardžić, Suzanne Király-Moss, Bojan Klančar, Dušan Klun, Janez Knez, Alenka Koderman, Martina Koritnik Fajt, Anka Krašna, Tomaž Kržišnik, Vladimir Makuc, Jožica Medle, Jože Meglič, Franc Mesarič, Imre Mólnar, Franc Novinc, Janko Orač, Otroci vrtca Moravske Toplice, Andrej Pavlič, Tomaž Perko, Tihomir Pinter, Silvester Plotajs – Sicoe,Vladimir Potočnik, Gregor Pratneker, Stanislava Pudobska  Sluga, Milan Razboršek, Igor Rehar, Aleš Sedmak, Anton Seifert, Branko Simčič, Apolonija Simon, Rudi Skočir, France Slana, Darko Slavec, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Viktor Šest, Samo Šiles, Lučka Šparovec, Veljko Toman, Vinko Tušek, Peter Vernik, Žarko Vrezec, Jože Vrščaj, Aleksander Vukan, Huiqin Wang, Vinko Železnikar.