4. medregionalna likovna razstava: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, ljubljansko območje, Prekmurje, slovenska obala, Štajerska, Zasavje

15. 4. 1994 – 15. 5. 1994

Selektorji, umetnostni zgodovinarji in likovni kritiki so v utemeljitvah svojega izbora, zapisanega v katalogu razstave izpostavili izrazite osebne likovne izraze, ki jih ne moremo povezovati niti vodoravno niti horizontalno, saj so odraz subjektivnih pristopov in razmišljanj avtorjev znotraj sodobnih tokov figurativnega, brezpredmetnega in morda še kakšnega umetniškega snovanja ob izteku 20. stoletja in nam kot taka zrcalijo večplastno slojevitost njihovih izraznih možnosti.
Franc Obal

Sodelujoči avtorji:

Jože Marinč, herman Gvardjančič, Vida Slivniker Belantič, Ivo Prančič, Štefan Galič, Rajmund Kocbek, Samuel Grajfoner, Jože Meglič