6. jugoslovanski bienale male plastike

10. 6. 1983 – 17. 8. 1983

Prav gotovo smo v okviru plastičnega izraza v začetku sedmega desetletja doživljali neokonstrultivistične tendence kot sinonime za pojave minimalistične umetnosti, ki so se kazali zlasti  v objektih in ambientih. Kontroverzni umetnosti pol, opredeljen v tako imenovanem postminimalističnem obdobju, ko umetniki “iščejo ohlapnosti, lahkotnosti, ki omogoča rokovanje, poceni material…, sumijo v vse, kar je čistega, gladkega, dragocenega”, pa očitno predstavlja tisti zagon – če razvoj plastične misli sedmega desetletja prikažemo v najjasnejši, čeprav dejansko v praksi prav gotovo ne premočrtni liniji – ki traja in se bogati prav v novem, nastopajočem osmem desetletju. Vplivna posldeica tako imenovane postkonceptualne, procesualne umetnosti je tudi v kiparstvu jasna in se kaže v analitičnem izpraševanju materialov. 

Aleksander Bassin


Sodelujoči avtorji: Simeon Arnaudov, Boško Atanacković, Milivoje Babović, Drago Bac, Gani Bajraktari, Zlatko Baurek, Peruško Bogdanić, Zoran Bogdanović, Janez Boljka, Milena Braniselj, Jakov Brdar, Đorđje Crnčević, Dragica Čadež, Boni Čeh, Olivera Dautović, Tone Demšar, Ljubomir Denković, Josip Diminić, Vladimir Dodig-Trokut, Vadimirčo Dorčevski, Slavoir Drinković, Joško Eterović, ivan Felker, Mladen galić, Bogdan Grabuloski, Stjepan Gračan, Stanislav ranić, Sava Halugin, Lovro Inkret, Milorad Ivetić, Franc Király, Oskar Kogoj, Stane Kolman, Branko Koneski, Srdjan Kovaćević, Kuzma Kovačić, Ivan Kožarić, Nevenka Kraigher, Slavko Krajnc, Boško Kučanski, Ismail Qosaj, Violeta Labat, Milena Lah, Janez Lenassi, Ivan Lesiak, Erik Lovko, Mladen Marinkov, Ante Marinović, Dušan B. Marković, Dragomir Mileusnić, Olga Milić, Leposava Milošević, Bogdan Vidoje Musović, Borislava Nedeljković Prodanović, Pavle Pejović, Ratko Petrić, Matjaž Počivavšek, Mice Popčev, Vesna Popržan, Zmago Posega, Franc Purg, Risto Radmilović, Balša Rajčević, Agim Rudi, Slobodan Savić, Mustafa Skopljak, Mojca Smerdu, Kenan Solaković, Miroljub Stamenković, Ljerka Šibenik, Tomislav Todorović, Žarko Tomazetić, Dušan Tršar, Vinko Tušek, Lujo Vodopivec, Jože Vrščaj, Nikola Vukosavljević, Šime Vulas, Boris Zaplatil, Ljubica Zloković Vujisić

Gosti iz Francije: André affolter-Conde, Fred Brouarrd, Garry Faîf, Alfredo Garzon, Dietrich Mohr, Michael Raimbaud, Victor Roman, Janez Zorko