7. jugoslovanski bienale male plastike

7. 6. 1985 – 7. 8. 1985

Preko sedemdeset kiparskih ustvarjalcev, med katerimi gre vsaj za tretjino novih imen, na drugi strani pa se srečujemo z avtorji, ki po letih ustvarjalnih napetosti in delovanja v drugo širino, danes krepko stopajo v prvi plan ali vsaj vštric z najmlajšo umetnostjo. Nadaljna splošna ugotovitev, ki je predstavljala poprej že vodilo članom sekretariata pri zasnovi letošnje prireditve, je vsekakor izredno širok kontekst, v katerem se gibljejo posamezna, sodobna umetniška dela; se pravi ob izraziti racionalistični, abstraktni in analitični skulpturi (ki je kljub vabilom številnim umetnikom na letošnjem bienalu manj navzoča) nahajamo dela, ki takorekoč niso določljiva, ki jim je realni svet kot vzor tuj, ki pa so polna (tudi arhetipske) simbolike, metaforike in alegorike, kar vse razkrivajo v svoji “telesnosti”, oblikovani na izgled kot v začasni, toda občutljivi plastični obliki, ki pa lahko združuje vrsto nekiparskih (tudi slikarskih) materialov, posegov na delih. 

Aleksander Bassin


Sodelujoči avtorji: Milivoje Babović, Stojan Batič, Mić, Josip Diminić, Mirsad Begić, Janez Boljka, Zoran Bogdanović, Milena Braniselj, Aleksander Saša Buković, Dragica čadež, Peter Černe, Milovan Dagović, Olivera Dautović, Tone demšar, Ljubomir Denković, Nada Diminić, Salvomir Drinković, Joško Eterović, Vinko Fišter, Sava Halugin, Kažimir Hraste, Tomislav Hruškovec, Aleksander Ivanoski-Karadere, Olga Jevrić, Ante Jurić, Gordana Kaljalović, Zoran Karalejić, Miroslava Kojić, Slobodan Kojić, Tomaž Kolarič, Kuzma Kovačić, Dora Kovačević, Dragoslav Krnajski, Boško Kučanski, Ivan Kožarić, Janez Lenassi, Vasko Lipovac, Erik Lovko, Stevan Luketić, Stevan Manevski, Mladen Marinkov, Vladan Martinović, Mijo Mijušković, Dragomir Mileusnić, Olga Milić, Dragan Nikolić, Matjaž Počivavšek, Pavle Pejović, Ratko Petrić, Janez Pirnat, Dragan Poposki Dada, Vesna Popržan, Zmago Posega, Franc Purg, Risto Radmilović, Balša Rajčević, Agim Rudi, Branko Ružić, Mojca Smerdu, Gligor Stefanov, Aneta Svetieva, Borislav Šuput, Slavko Tihec, Tomislav Todorović, Žarko Tomazetić, Drago Tršar, Dušan Tršar, Vinko Tušek, Branka Uzur, Milun Vidić, Alenka Vidrgal, Jože Vrščaj, Boris Zaplatil