Alenka Viceljo. Sanje v porcelanu

22. 6. 2005 – 1. 7. 2005

Alenka Viceljo se ukvarja z nekonvencionalno tvornostjo znotraj sodobne likovne umetnosti. Material, ki ga izbira za svojo umetniško izpoved, je porcelan. Opiranje na posebnost uporabljene materialne mase se implicira v specifične formovne in historične entitete, saj je »zavedanje materiala« ena osnovnih opredelitev njenega likovnega dela. Nesporna in evidenta popolnost uporabljenega materiala, ki se v delu Alenke Vicelje zakoreninja kot avtorska primarna indikacija, pa je usmerjena posredniško polje. Material, porcelan večinoma ni uporabljen kot zmes za modelacijo, ampak kot površina, kot slikovni dvodimenzionalni prostor, ki ga nadgrajujejo drobne linije plitvega reliefa oziroma manjši izstopajoči elementi. V gladki površini porcelanske mase je vrezana risba, kjer v obsegu materiala prihaja do izraza predvsem površinski efekt: odblesk, prosojnost… Kiparkino delo se torej, zavezano slogovni formi, odraža kot podoba, kot »slika« in ne kot kip…

                             Dejan Mehmedovič


Alenka Viceljo

Alenka Viceljo je bila rojena 23. aprila 1960 v Ljubljani. Leta 1983 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer kiparstvo. Predstavila se je na več kot 50-ih samostojnih razstavah v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Sodelovala je na več skupinskih razstavah doma in v tujini. Njena dela so v lasti številnih cerkva in javnih ustanov v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Največ ustvarja v porcelanu, predvsem reliefe, ponekod obarvane z rjavo, sivo in črno ter intarzijami zlate, platinaste in srebrne. Med materiali, s katerimi ustvarja sta še železo in keramika, aktivna pa je tudi na področju grafičnega oblikovanja.