Anton Buzeti. Karikature

5. 2. 2003 – 28. 2. 2003

Večina karikatur s svojo neposrednostjo in nemetaforičnostjo povsem zgreši svoj namen in se utopi v transparentni banalnosti. Likovni pedagog Anton Buzeti je eden izmed redkih, ki pozna likovne zakonitosti karikature in v njej tudi neizmerno uživa. Karikatura, s katero se ukvarja, je predvsem situacijska. Če se pred visoko zastavljenimi in svet spreminjajočimi nameni prenekaterega »resnega« umetnika nasmejemo, čeprav je to zadnje, kar bi si takšen umetnik želel, se pred Buzetijevimi karikaturami smejemo, ko on hoče tako.

                                                                                   Robert Inhof


Anton Buzeti

Anton Buzeti je rojen 29.12.1959 v Murski Soboti. Živi in ustvarja v Bakovcih. Svoje karikature objavlja v Vestniku in Vročem Kaju.