Bogdan Čobal. Slike in grafike

12. 9. 2002 – 3. 10. 2002

Neutrudno raziskujoča umetniška osebnost akademskega slikarja Bogdana Čobala predstavlja sintezo ustvarjalca in likovnega teoretika, s čimer se je kot likovni pedagog večino delovne dobe ukvarjal tudi poklicno. V njegovem celovitem likovnoustvarjalnem opusu se enakovredno in soodvisno prepletata slikarstvo in grafika, podkrepljena hkrati z intenzivnimi likovnoteoretskimi raziskavami, s katerih dognanji polemizira v zmeraj novih likovnih ciklih. Le-te lahko uvrstimo v zaključene, vendar med seboj navezujoče se ustvarjalne faze, pogosto razčlenjene na posamezne segmente ali stopnje, z značilno menjavo likovnega izraza, teoretskih konceptov in izpovedne tematike. Hkrati lahko skozi celoten Čobalov opus, kot stalnico, spremljamo poglobljeno analiziranje problemov součinkovanja prostora, svetlobe in barve, ki se je intenzivno loteva tudi ultramoderna slovenska abstrakcija.

                                                                                                   Mario Berdič


Bogdan Čobal

Rojen 19. avgusta 1942 v Zrenjaninu. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1967 tudi diplomiral. Kot likovni pedagog je bil zaposlen na več mariborskih srednjih šolah, nazadnje kot izredni profesor na Oddelku za slikarstvo Pedagoške fakultete v Mariboru. Na šolskih ustanovah je spodbujal in organiziral raznovrstne likovne razstave. Je član ZDSLU in DLUM, kjer že vrsto let sodeluje v različnih organih. Poleg številnih samostojnih in skupinskih razstav tako doma kot v tujini je prejel tudi številne nagrade in priznanja. Ustvarja v tehnikah akrila in olja na platnu ter v različnih grafičnih tehnikah.