Ciril CESAR, kipar in oblikovalec

3. 4. 2014 – 18. 5. 2014

Pregledna razstava Cirila Cesarja najbolj ustreza klasifikaciji razstave, ki sodi v predstavitev njegovih najvidnejših del na vseh področjih avtorjevega delovanja. Predstavlja se s posameznimi, pomembnejšimi kiparskimi deli, katera so najbolj temeljila na iskanju novega kiparskega izraza, ki je v slovenski sodobni umetnosti zapustil tudi slogovne prednosti. Iskati in najti jih je mogoče  predvsem v njegovi psihološki  izpovedi v portretu in figuraliki ter  v arhitekturni filozofiji konstrukcije steklenih skulptur. Kiparstvo Cirila Cesarja je začeto na temeljih podobarskih korenin v družinski delavnici. V iskanju samega sebe, samosvojem vztrajanju in spoprijemanju z najrazličnejšimi  izzivi in priložnostmi je obljube, predvsem samemu sebi, Cesar vedno izpolnil. Ta neomajnost  v doseganju zastavljenih ciljev ga je , od kiparstva preko študija industrijskega oblikovanja in pionirskega dela v sistemskem konceptu industrijskega oblikovanja v podjetju Gorenje, spet vrnila k kiparstvu.
Milena Koren Božiček

shared_files/ciril_cesar_web.pdfshared_files/ciril_cesar_web.pdf


Ciril Cesar

Življenje
Rojen je bil 6. julija 1923 v tradicionalni podobarski družini v Mozirju. Leta 1943 in 1944 je obiskoval umetnoobrtno šolo v Gradcu. Aktivno je sodeloval v partizanih. 1946 se je vpisal na akademijo in 1950 diplomiral na kiparstvu. 1952 je končal specialistični študij kiparstva pri Frančišku Smerduju in se 1953 preselil v Celje, kjer je poučeval na Učiteljišču v Celju. 1963 je prejel štipendijo Prešernovega sklada za študij na Hochschule für Gestaltung (Visoki šoli za oblikovanje) v Ulmu. Od 1964–1967 je bil asistent na isti šoli, od 1967–1970 pa delal kot strokovni sodelavec na Razvojnem institutu v Ulmu in kasneje v konstrukcijskem biroju tovarne Wielend-Werke AG Ulm. 1970 se je vrnil v Slovenijo in istega leta ustanovil Gorenje Design center. Vpeljeval je ulmski model oblikovanja. Upokojil se je leta 1983.

Delo
Cesarjeva najbolj inovativna kiparska ciklusa sta Zločini in Žrtve po letu 1950. S kiparskim prispevkom je v slovenski likovni umetnosti razburkal povojno obdobje s protivojno angažiranostjo, v industrijskem oblikovanju pa je neredil velik raziskovalni korak s številni patenti in realiziranimi izdelki ter sistemskim vzorcem ma-de-co (marketing-dizajn-konstrukcije). Njegovo delo je zaznamovalo širši prostor v industrijskem oblikovanju in kiparstvu.

Nagrade in priznanja
1975: zlato priznanje podjetja Gorenje
2003: grb  Mestne občine Velenje za vrhunske dosežke v kiparstvu in  industrijskem oblikovanju