Danilo Cvetnič. Fotografije

23. 10. 1991 – 10. 11. 1991