Darko Birsa. Slike

14. 6. 1991 – 28. 5. 1991

Birsa se še naprej spretno izogiba sleherni agresivni potezi in ostaja liričen kot je bil v svojih starejših delih. In formati so še naprej majhnih dimenzij, njim primerna je drobnopotezna obdelava slikarske površine, kjer je pomemben vsak detajl, zakaj v njih ostajajo segmenti preteklega in obenem se porajajo zametki novega, v njih so centri moči in smiselni začetki. Barva postaja vse pomembnejša na simbolni ravni, celo mnogo bolj artikulira, in izrazita, medtem ko je velik del njene tvorne funkcije prevzela nalepljena tkanina, ki ustvarja značilno nagubano obličje slike. V njem je vse polno slutenj o nekem notranjem, nevidnem svetu, za katerega smo prepričani, da mora obstajati, toda kljub temu bi o neki formirani in jasni ikonografiji pri Birsi še vedno težko govorili. Pomembni se skrivajo v govorici prvobitnih simbolov, v razkrivanju nekakšnega pra stanja in njegove logične in naravne organiziranosti, v svetu, ki ga determinirajo večni zakoni kozmosa in je dojemljiv predvsem podzavestnemu, intuitivnemu posamezniku. Tega pa se Birsa še kako zaveda.
Judita Krivec Dragan

Darko Birsa

Grafik in slikar Dare Birsa, rojen leta 1958 v Murski Soboti, je diplomiral leta 1987 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je do leta 1989 nadaljeval specializacijo na oddelku za grafiko. Od leta 1989 je bil predavatelj na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani in od leta 2001 deluje ponovno kot samostojni ustvarjalec. Od leta 1980 je postavil več kot 30 samostojnih razstav v Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji ter na Madžarskem in je sodeloval na več kot 70 skupinskih razstavah ter selekcioniranih in drugih mednarodnih razstavah v Evropi.