Gabriela von Habsburg. Skulpture

30. 7. 1998 – 30. 8. 1998

Ob njenih kiparskih delih, ob katerih odkrivamo neokonstruktivistične elemente strukturalnih konstruktivnih izhodišč ruskega konstruktivizma, neoplasticizma 20. in 30. let ter minimalizma 60. let tega stoletja, lahko rečemo, da pri tem ne gre za logiko pomanjšanega modela, temveč za sestavljanje, montažo že gotovih industrijskih materialov, ki jih umetnica izbira, oblikuje, brusi, polira, reže, krajša, izrezuje in določa njihov obseg in zgoščeno formo, ekspresivno občutene celote, s katero doseže želen svetlobni in prostorski učinek.
Franc Obal

Gabriela von Habsburg

1956 –        rojena v Luxemburgu
1976 –        matura
1976-78    študij filozofije na Univerzi v Münchnu
1978-82    študij na Akademiji za likovno umetnost v Münchnu
1982          diploma
1987-88   strokovno izpopolnjevanje v ZDA
1991          nagrada Sklada za likovno umetnost in arhitekturo
1995          umetniška nagrada Umetnostne galerija Masaryk, Praga