Igor Banfi. Slike (2000)

5. 9. 2000 – 30. 9. 2000

Pričujoča razstava Igorja Banfija je torej več kot zgolj informacija o njegovem najnovejšem ustvarjanju. Pričujoča razstava nam namreč zelo zgovorno priča o stiskah mladega umetnika, ki se hoče ukvarjati s slikarstvom v času, ko le-to postaja vse bolj odrinjeno v senco spričo tako imenovanih »novih medijev«. Naslednja, prav tako zgovorna dilema, pa se kaže v problematiziranju iskanja lastnega stila. Slednje je, posebno še v regiji s tolikšnim številom kvalitetnih in izjemno sugestivnih umetnikov, vse prej kot lahka zadeva.

                                                                                 Robert Inhof


Igor Banfi

Rojen leta 1973 v Murski Soboti. Z likovno umetnostjo se je kot ilustrator stripov in časopisov pričel ukvarjati že v osnovni šoli, svojo ustvarjalnost pa je kasneje intenziviral še na Pedagoški gimnaziji. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani prejme Zoisovo štipendijo za nadarjene študente, med študijem pa v različnih časnikih še nadalje objavlja svoje stripe, samostojno ilustrira več knjig in oblikuje plakate ter zaščitne znake različnih prireditev. Diplomira leta 1997 na oddelku za slikarstvo, pri prof. Andreju Jemcu, leta 2000 pa zaključi še podiplomski študij iz slikarstva na isti ustanovi, pri prof. Lojzetu Logarju. Je član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) in Društva likovnih umetnikov Prlekije in Prekmurja (DLUPP). Živi in ustvarja v Ljubljani in Murski Soboti.