Irena Brunec. Mala plastika in slike

26. 11. 1996 – 15. 12. 1996

Navezanost Irene Brunec na figuralizem v smislu dramatične groteskne deformiranosti človeškega korpusa ali mitoloških bitij v kiparkinih zgodnjih skulpturah, nastalih na začetku 90. let, se sedaj v njenih drobnih, spontano in oblikovno perfektno izvedenih malih plastikah »sodobnih bronzetih« razkrije v intimnem, rahločutnem, zamaknjenem, hkrati pa zavzetem in osebno doživetem spoznanju krutosti in tragičnosti človeške eksistence, odtujenosti, razkola lastnega jaza na realni in sanjski svet ter prvinske nostalgičnosti do bivanjskega prostora.
Franc Obal

Irena Brunec

Irena BRUNEC – TEBI se je rodila 18. 11. 1964 v Murski Soboti. Po končani srednji ekonomski šoli se je leta 1985 vpisala na Pedagoško Akademijo v Ljubljani, smer likovni pouk – geografija, kjer je obiskovala oba letnika. Tik pred diplomo se je leta 1987 vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, smer kiparstvo, kjer je diplomirala pri prof. Slavku Tihcu in dr. Tomažu Brejcu leta 1992. Še istega leta je vpisala redni študij na isti akademiji – smer slikarstvo, kjer je diplomirala leta 1997 pri prof. Andreju Jemcu in dr. Tomažu Brejcu. Večkrat je med leti 1992 in 1999 po nekaj mesecev bivala v Parizu, v obdobju 1993/1994 pa je 9 mesecev preživela v Berkeleyu (Kalifornija, ZDA). Leta 2001 je bila dva meseca gostujoča umetnica v Bethlehemu (Pensilvanija, ZDA), kamor se skoraj vsako leto vrača. Leta 2002 je bila za obdobje dveh let izvoljena za predsednico Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Je ustanoviteljica Nagrade ZDSLU in v sklopu skupine OSUP J.K.M.B. (Organizacijska Skupina Umetniškega Programa Juteršek.Krečič.Menaše.Brunec) soustanoviteljica Galerije Hypo v Ljubljani. S skupino OSUP J.K.M.B. je kot idejna avtorica leta 2008 organizirala in izvedla prvo znanstveno razstavo OBRAZI PRIMOŽA TRUBARJA, ki je bila predstavljena na petih lokacijah po Sloveniji. Likovni mediji, s katerimi se izraža so: risba, kiparstvo in slikarstvo. V njeni interesni sferi je figura z vsemi fizičnimi, psihološkimi in sociološkimi konotacijami. Živi in ustvarja v Ljubljani in Trzinu.