Irina Rahovsky Kralj. Portreti in avtoportreti

7. 7. 2005 – 31. 7. 2005

Za Irino Rahovsky Kralj, ki več kot 30 let ustvarja portrete, smemo reči, da vseskozi goji in ohranja značilen likovni izraz, ki ga po uporabi umetniških sredstev kot oblik osebnega izražanja uvrščamo v okvir široko pojmovanega fauvističnega in ekspresionističnega portreta.
Kar zadeva formalni in vsebinski karakter, gre za intimen portret z jasno izraženo individualizacijo fiziognomije, izrazitim vrhunskim koloritom in razpoznavnimi ter neposredno podanimi psihološkimi značilnostmi portretiranca. Slikarsko zanimivi in izrazno močni portreti so grajeni na premišljeni analitično psihološki karakterizaciji lika in ostajajo v domeni čutne slikarkine notranje domišljije. Portreti Irine Rahovsky Kralj so občuteni izraz njenega slikarskega navdiha, eruptivnega užitka in prefinjene psihološko-vizualne občutljivosti.

                                                                                      Franc Obal


Irina Rahovsky Kralj

Irina Rahovsky Kralj je bila rojena 11. oktobra 1937 v Ljubljani očetu litografu, ruskega porekla, in materi Slovenki. Osnovno šolo in nekaj razredov gimnazije je končala v Beogradu. Zadnja leta gimnazije in zrelostni izpit je opravila v Ljubljani leta 1956. Med bivanjem v Beogradu je delala in se izpopolnjevala v ateljeju kiparja Rosandića. V gimnazijskih letih v Ljubljani je sodelovala z revijo Mlada pota in obiskovala slikarsko sekcijo Ivana Roba. V jeseni 1956. se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, na Oddelek za psihologijo in filozofijo, in 1962. leta absolvirala. Leta 1958 se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in tam 25. junija 1963 diplomirala pri profesorju Nikolaju Omerzi. V jeseni 1963 je postala redna članica DSLU v Ljubljani. Leta 1970 je vpisala in v dveh letih končala tretjestopenjski študij restavratorstva in konservatorstva pri profesorju Mirku Šubicu. Od 1965 ima status svobodne umetnice. Živi in ustvarja v Ljubljani.