Italijansko sodobno kiparstvo

14. 1. 1977 – 28. 1. 1977