Ivan Leskošek. Fotografije

9. 4. 1998 – 3. 5. 1998

Avtorja zanimajo mikavnosti, ki jih zaradi hitrega tempa življenja mnogi sploh ne opazijo. Večinoma izhaja iz naravnih oblik, manj je predmetov. Med prve sodijo cvetovi, plodovi, polžje hišice… in njihovi deli, ki jih je izbral zaradi lastnih likovnih kvalitet (strukture, oblike, kompozicije) ter zanimivosti njihovega združevanja. Kaže pa jih v dveh popolnoma različnih principih. Na podlagi izstopajočega lika na slikovnem polju in na podlagi enakomernega slikovnega polja, na katerem se lik ne vzpostavi. V prvem primeru je lik že obstoječ, realen, in se kaže v odnosu do okolja v zgoraj že naštetih kvalitetah, ali pa nastaja šele s pomočjo domišljije (Gestalt). Drug princip, kjer je celotno slikovno polje razporejeno z enako vrednostjo in se lik ne izpostavlja, so motivno zelo raznolike fotografije. Opazimo, da fotograf sliko sestavi iz likov, ki so nam razpoznavni ali so oblikovno ali strukturno zanimivi. V nekaterih primerih pa likov, ki sestavljajo površino, niti ne prepoznamo, pojavi se abstraktna igra z likovnimi elementi; lisami, temno svetlimi polji itd…

Breda Kolar Sluga


Ivan Leskošek

Rojen 25. 2. 1954 na Špičniku pri Mariboru. Končal srednjo fotografsko šolo v Ljubljani leta 1972. Zaposli se pri Večeru – reviji Naš dom kot fotograf – organizator snemanja. Po treh letih odide v Umetnostno galerijo Maribor, kjer še danes ustvarja kot fotograf.
Razstavljal je na treh samostojnih razstavah v Mariboru in na skupinskih razstavah v Skopju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Ormožu. Sodeloval je na likovni koloniji Ormož 96. Je avtor fotografij v številnih katalogih kiparjev in slikarjev, raznih prospektov, knjižnih oprem in plakatov.
Je član društva fotografskih delavcev Slovenije.

Živi in dela v Mariboru.