Ivana Kobilica in Ferdo Vesel

8. 9. 1988 – 2. 10. 1988

Ivana Kobilica 

Ivana Kobilca se je rodila 20. decembra 1861 in umrla 4. decembra 1926 v Ljubljani. Ivana Kobilca se je risanja učila pri Idi Künl v Ljubljani, v letih 1879-1880 pa je v galeriji dunajske akademije kopirala slike starih mojstrov. Od leta 1881-1891 je svoje znanje izpopolnjevala v Münchnu, naslednjih 7 let pa še pri žanristu in portretistu Aloisu Erdteltu. Med počitnicami je zbirala in risala kmečke starožitnosti. Leta 1891 je na pobudo vzornika Fritza von Uhdeja poslala svoji sliki Poletje in Likarice v pariški salon, kjer ji je Državno umetnostno združenje podelilo naziv associée.
V Parizu je živela v letih 1891 in 1892, kjer se je krajši čas izpopolnjevala v zasebni šoli Henrija Gervexa, vmes pa je 1892. leta slikala v Barbizonu. Leta 1894 je obiskala Firence, nato pa zaradi ugodnih naročil v letih 1897-1905 živela v Sarajevu, kjer je bila tudi članica Sarajevskega slikarskega kluba. Tu je naredila 3 cerkvene freske (v letih 1900 in 1905) ter z ilustracijami sodelovala v enciklopediji Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (1901) in v več letnikih revije Nada. V letih 1906-1914 je živela v Berlinu, nato pa v Ljubljani.
Samostojno je 1889. leta razstavljala v Ljubljani in 1890. leta v Zagrebu, retrospektivni razstavi pa so ji priredili leta 1928 in 1979 v Narodni galeriji v Ljubljani.

Ferdo Vesel

Rodil se je 18. maja 1861 v Ljubljani. V Ljubljani se je šolal pri Francu Globočniku, na dunajski akademiji pri Christianu Griepenkerlu, Augustu Eisenmangerju in Carlu Wurzingerju. Nezadovoljen se je odpravil v München, kjer je nadaljeval svoje šolanje na umetniškem področju pri Johannu Casparju Herterichu in Ludwigu von Löfftzu. Leta 1888 je diplomiral, a je ostal na specialki Alexandra Wagnerja še naslednjih pet let. Med svojim bivanjem v Münchnu se je družil tudi z Rihardom Jakopičem. Po tem obdobju se je za kratek čas vrnil v Ljubljano, nato pa potoval po vsej Evropi. Umrl je 28. Julija 1946 v Ljubljani.